PRESS
WOMEN'S HEALTH MAGAZINE

November 2014

DJ KISS I LORD & TAYLOR EVENT

October 2014

EVELINA BARRY

October 2014

EBONY MAG BEAUTY EDITOR I NYFW

September 2014

SAZAN BARZANI I NYFW

September 2014

MELANIE BROMLEY I E! NEWS

September 2014